Hakkımızda

Hakkımızda

TRJet, Millî Bölgesel Uçak Projesi ve Türkiye'nin uzun zamandır devam eden yolcu uçağı geliştirme hedefi doğrultusunda Ankara’da kuruldu.

PROJE

Millî Bölgesel Uçak Projesi çerçevesinde TRJet’in amacı, tamamıyla Türk mühendisler tarafından tasarlanacak yeni bir yolcu uçağını (TRJ628) üretmek, tüm dünyaya satarak ülkemize ihracat geliri sağlamak ve bir marka oluşturmaktı. Dornier 328’den geliştirilecek olan TRJ328 uçağı, TRJ628’i geliştirme yol haritasında son derece titizlikle tasarlanmış stratejik bir adımdı. Bu adımın bahsi geçen yol haritasına üç büyük etkisi vardı:

  • Dornier 328’in modernize edilmiş hali TRJ328 ile yeni uçağı uluslararası pazara açmak için ihtiyaç duyulan sertifikasyon altyapısını sağlamak. FAA ve EASA sertifikasyon gerekliliklerini sağlayabilen TRJ328 uluslararası sivil/ticari uçak pazarında öncelikli olarak yer alabilecekti. FAA ve EASA sertifikası olmayan uçaklar çok kısıtlı pazarlara hitap etmektedir. Dolayısıyla sertifikasyonsuz bir uçak ile ticari bir başarıdan söz etmek imkansız olup, kendi uçaklarına uluslararası sertifikasyon alıp ticari başarı elde etmiş ülke sayısı onun altındadır.
  • Yeni bir uçağın sıfırdan geliştirilmesi için gereken zamanı kısaltmak ve TRJ628’i çok kısa bir sürede hazır hale getirmek.
  • Son olarak TRJ328’in uluslararası pazarda sağlayacağı ticari başarı ile ülke ekonomisine kısa sürede katkıda bulunmak.

TRJet’in, Bölgesel Uçak Projesi kapsamında Türkiye ekonomisini güçlendirmesi ve Türk gençliğine yeni imkânlar sağlayacak bir fırsat olması planlanmıştı.